NEW POST

15 bài học giáo huấn về đối nhân xử thế của Khổng Tử

Những cống hiến và vai trò của Nho gia trong nền văn hóa truyền thống là vô cùng to lớn. Đặc biệt, văn hóa Nho...

Tin vào “nhân quả” là một niềm tin chính đáng và có thể tự cứu lấy mình

Cổ ngữ có câu: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Tư tưởng nhân quả đã trở thành một bộ phận vô cùng quan...

Cho dù phú quý hay bần hàn, đừng quên 9 phẩm chất này

Trong các kinh sách thời xưa, cổ nhân đã đúc kết ra những đạo lý làm người vô cùng sâu sắc. Dưới đây là 9...

Làm người phải có 5 sợ mới không gặp họa

Tôn Tư Mạc, người Hoa Nguyên, còn được gọi là Dược vương Tôn Thiên Y, là thầy thuốc nổi tiếng thời cổ đại. Ông từng...

5 quý nhân mang lại phúc khí cho cuộc đời bạn

Đời người ngắn ngủi, người đến người đi, người mà ta có thể gặp là rất nhiều nhưng người thật tình quen biết lại rất...

Nghèo khó bất nghĩa, nhờ thiện tâm mà cải biến vận mệnh

Từ xưa đến nay, thiện hữu thiện báo là đạo lý nhắc nhở người ta làm nhiều điều tốt; ác hữu ác báo là đạo...

<-- FACEBOOK BUTTON >